اعطای 2058 فقره تسهیلات قرض الحسنه در شهرستان ملکشاهی
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

بنیاد علوی با هدف حمایت از کسب و کارهای خانگی و با راه اندازی صندوق های توان افزایی، تاکنون بیش از 2 هزار و 58 فقره تسهیلات قرض الحسنه جهت راه اندازی به روستاییان شهرستان ملکشاهی در استان ایلام اعطا کرده است .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، کمک به تامین معیشت پایدار یکی از اهداف اصلی راه اندازی صندوق های توان افزایی توسط واحد اقتصاد و اشتغال بنیاد علوی در دو سال اخیر است .

به گفته میرزایی دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در شهرستان ملکشاهی ، تاکنون بیش از 28 صندوق توان افزایی با 2 هزار و 332 عضو در این منطقه تشکیل شده است .

وی گفت: سرمایه 6 میلیارد تومانی صندوق توان افزایی شامل، تخصیص اعتبار سه میلیارد تومانی بنیاد و  2 میلیارد و 700 میلیون تومانی مشارکت مردمی است.

یادآور می شود: نحوه مشارکت مالی مردم در این صندوق ها ، اختصاص درصد اندکی از یارانه ماهانه است که پس از مدت کوتاهی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق جهت ایجاد یا تقویت کسب و کار خود استفاده کنند.

پرورش مرغ گوشتی ، زنبورداری ، باغات گیاهان دارویی ، کاشت صیفی جات ، بافت سیاه چادر، چیت بافی، انواع صنایع دستی  از جمله مشاغلی است که زنان و مردان روستاهای شهرستان ملکشاهی با استفاده از صندوق توان افزایی بنیاد علوی نسبت به توسعه یا ایجاد آنها اقدام کرده اند .

کمک به معیشت پایدار مردم در راستای تقویت اشتغال های خرد و مشارکت در کار گروهی از دستاوردهای بزرگ راه اندازی صندوق های توان افزایی بنیاد علوی محسوب می شود.

/www.alavi-bonyad.com/3172/