خدمات پزشکی بنیاد علوی به محرومان بیارجمند شاهرود
دوشنبه 19 اردیبهشت 1401

به همت نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان شاهرود (بنیاد علوی مستقر در بیارجمند)، اردوی گروه جهادی پزشکی از 12 تا 15 اردیبهشت در بیارجمند با هدف خدمات دهی به مردم محروم بخش خارتوران (جنوب شرقی شاهرود) برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در این اردوی چهار روزه بیش از یک هزار و 200 نفر ویزیت شدند.

بینایی سنجی، شنوایی سنجی، مشاوره، گفتار درمانی، زنان و مامایی، غربالگری و آزمایشات کامل پزشکی، عرضه داروی رایگان از جمله خدمات ارائه شده به مردم این منطقه بود.

غربالگری و ویزیت بیماری های رایج منطقه شامل: دیابت، فشارخون، کمک به سلامت روان، تغذیه مناسب، ویزیت انواع سرطان زنان، آموزش بهداشت کودک از دیگر خدمات ارائه شده کادر پزشکی در این چند روز به مردم منطقه خارتوران بود. مردم منطقه در این مدت از تزریقات، دارو و آزمایشگاه رایگان بهره مند شدند.

//www.alavi-bonyad.com/3136/