مشارکت ۱۲ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان برای خانه دار شدن معلولان کرمانی
شنبه 20 اردیبهشت 1399

بنیاد علوی ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای خانه دار شدن خانواده هایی که بیش از یک معلول دارند در مناطق محروم استان کرمان اختصاص داد.

بنیاد علوی ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای خانه دار شدن خانواده هایی که بیش از یک معلول دارند در مناطق محروم استان کرمان اختصاص داد.

کمک به احداث و تکمیل ۳۵۵ واحد مسکونی شهری و ۵۴۸ واحد روستایی یعنی جمعاً ۹۰۳ واحد از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

تعداد واحدهایی که از این مسیر به خانواده های پر معلول واگذار شده تاکنون ۱۴۷ واحد شهری و ۴۰۹ واحد روستایی بوده است که جمعا ۵۵۶ واحد تحویل داده شده است.

همچنین در استان کرمان ۲۰ مورد کمک به تامین مسکن خانواده های کم درآمد از سوی بنیاد انجام شده که مبلغ آن ۱۲۶ میلیون تومان بوده است.