مدارس ناایمن از بخش احمدی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان برچیده شد
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

با مشارکت بنیاد مستضعفان، از این پس دانش آموزان بخش احمدی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان با کلاس های فرسوده و آموزش در زیر سقف های لرزان خداحافظی کرده و در فضایی ایمن و منطبق بر استانداردهای فضای آموزشی در کلاس های جدید درس خواهند خواند .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ، بنیاد مستضعفان با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان نسبت به ساخت و احداث 39 کلاس درس در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد اقدام کرد و امسال اکثر کلاس ها و فضای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان به بهره برداری رسیده است.

از مهرماه 1399 با کمک بنیاد مستضعفان و همیاری مردم ،مدارس ناایمن به مرور تخریب و محیط های آموزشی استاندارد و جدید جایگزین آنها شد.

همچنین 2 پروژه دیگر نیز تا پایان امسال تحویل آموزش و پرورش داده می شود.

لینک خبر: /www.alavi-bonyad.com/3060