رونق کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان با احیای قنات‌ها/ منطقه محروم «قصرقند»، بخشی از فعالیت‌های بنیاد مستضعفان در حوزه محرومیت زدایی
شنبه 20 فروردین 1401