کمک رسانی بنیاد مستضعفان به سیل زدگان جنوب کرمان
شنبه 20 اردیبهشت 1399

بنیاد مستضعفان به سیل زدگان جنوب کرمان درتامین مواد غذایی، ضدعفونی
و مبالغ نقدی کمک رسانی کرد.


محسن منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی خبر داد: ‌

‌تامین و توزیع 200 هزار بطری آب معدنی از طریق گروه های جهادی ‌

‌ طبخ روزانه 10 هزار پرس غذا برای سیلزدگان ‌

‌ ارسال 30 هزار ماسک و 15 هزار بطری مواد ضدعفونی کننده ‌

‌ کمک 200 میلیون تومانی برای تامین اقلام و ارزاق ضروری مناطق سیل زده ‌

‌ ختصاص مبلغ یک میلیون تومان از سوی بنیاد مستضعفان به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی که در مناطق سیل زده آسیب دیده اند ‌

‌ تامین کامل سیمان مورد نیاز جهت بازسازی منازل آسیب دیده در سیل