گزارش تصویری/ مشارکت بنیاد مستضعفان در تامین ۲۳ هزار جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی
پنجشنبه 26 اسفند 1400