مشارکت بنیاد مستضعفان در تامین ۲۳ هزار جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی
پنجشنبه 26 اسفند 1400

رئیس بنیاد مستضعفان از مشارکت ۸۰ میلیارد تومانی این بنیاد در اهداء ۲۳ هزار جهیزیه به نوعروسان و جوانان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، پرویز فتاح در مراسم توزیع جهیزیه به مددجویان کمیته امداد اظهار کرد: بنیاد مستضعفان سال گذشته در تامین ۶۲۰۰ جهیزیه برای دختران ایتام در آستانه ازدواج مشارکت کرد و امسال هم در تامین ۲۳ هزار جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد مشارکت می کند.

وی افزود: با این اقدام، مشکل پشت نوبتی جهیزیه مددجویان کمیته امداد حل می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت رسیدگی به محرومان و مستضعفان و تکیه بر اجرای توامان کمک‌های موردی و اقدامات توانمندسازی، به افزایش سهمیه در نظر گرفته شده برای مناطق حاشیه شهر تهران نیز اشاره کرد.