ارتقاء آموزشی مناطق محروم کرمان توسط بنیاد علوی
شنبه 20 اردیبهشت 1399

کمک به احداث ۱۴۲ کلاس درس در سطح استان بین سال های ۹۴ تا ۹۸ از اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضای آموزشی است.

پیشرفت و توسعه فضای آموزشی یکی از اقدامات بنیاد علوی در مناطق محروم کشور است که به این منظور حدود ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تا به حال از سوی بنیاد مستضعفان از طریق بنیاد علوی به مناطق محروم استان کرمان اختصاص داده شده است.
کمک به احداث ۱۴۲ کلاس درس در سطح استان بین سال های ۹۴ تا ۹۸ از اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضای آموزشی است.
در همین راستا عقد تفاهم‌نامه نوسازی و مقاوم‌سازی ۲۹۶ کلاس درس در شهرستان قلعه‌گنج از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ انجام شده که در حال حاضر ۶۲ کلاس درس در حال اجرا است.