حمایت ویژه بنیاد علوی از گروه های جهادی فعال در سال 1401
دوشنبه 23 اسفند 1400

مدیرعامل بنیاد علوی گفت که این نهاد در سال آینده، از گروه های جهادی که به صورت متمرکز، بلندمدت و مسئله محور فعالیت داشته باشند، حمایت ویژه می کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، وحید خاوه ای در«نشست سالانه گروه های منطقه محور مرکز حرکت های مردمی و جهادی بنیاد علوی» افزود: در قالب تفاهمنامه ای ویژه و با مشخص شدن چارچوب کلی اقدامات، می توان گروه های جهادی را مورد حمایت قرار داد.

وی با اشاره به نقش گروه های جهادی در پیشرفت مناطق محروم بر نحوه تعامل گروه های جهادی و بنیاد علوی تاکید کرد.

نشست دو روزه سالانه گروه های منطقه محور مرکز حرکت های مردمی و جهادی بنیاد علوی با حضور یکصدنفر از مسئولان گروه های جهادی که طی یک سال اخیر به صورت مستمر فعالیت داشتند، برگزار شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی و بحث و تبادل نظر در باره طراحی الگوی پیشرفت منطقه ای از جمله برنامه های این نشست بود ./