همکاری بنیاد مستضعفان و منابع طبیعی جنوب کرمان در اجرای پروژه‌ های آبخیزداری
شنبه 20 اردیبهشت 1399

مهندس برقعی رئیس هیات مدیره بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان در بازدید از پروژه‌های آبخیزداری شهرستان قلعه گنج، پروژه‌های آبخیزداری را اقدامی موثر در جهت مقابله با سیل، کاهش اثرات خشکسالی و ایجاد اشتغال در این منطقه دانست.

بر اساس تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بنیاد مستضعفان، تاکنون در قلعه گنج ۱۳ بند سنگی ملاتی و یک بند خاکی به بهره‌برداری رسیده و ۲ بند خاکی در دست احداث است.

مهندس برقعی رئیس هیات مدیره بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان در بازدید از پروژه‌های آبخیزداری شهرستان قلعه گنج، پروژه‌های آبخیزداری را اقدامی موثر در جهت مقابله با سیل، کاهش اثرات خشکسالی و ایجاد اشتغال در این منطقه دانست.

موسی امیری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قلعه گنج در این بازدید با اشاره به تفاهم نامه مشترک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بنیاد مستضعفان گفت: در سال ۹۷ در راستای این تفاهم نامه بنیاد مستضعفان ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان از هزینه احداث ۱۳ بند سنگی ملاتی و ۳ بند خاکی را عهده دار شده که تاکنون ۱۳ بند سنگی ملاتی و یک بند خاکی به بهره‌برداری رسیده و ۲ بند خاکی نیز در دست احداث است.