فیلم: بازدیدمدیرعامل بنیاد علوی از نمایشگاه الگو نما
شنبه 9 بهمن 1400

«الگونما»، نمایشگاه تخصصی سبک زندگی و صنایع فرهنگی نسل آینده ایران است که به بررسی تخصصی فرایندها، ابعاد، وضعیت امروز ایران و جهان و چشم انداز مطلوب حوزه کاراکتر و شخصیت می‌پردازد.