گزارش تصویری / نشست مدیرعامل بنیادعلوی با جهادی‌ها
دوشنبه 4 بهمن 1400

 مهندس وحید خاوئی مدیرعامل بنیادعلوی با حضور در معاونت عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی با دانشجویان جهادی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که مصطفی یخچالی مسئول مرکز حرکتهای جهادی و مردمی بنیاد علوی نیز حضور داشت، در خصوص ارتباط و تداوم فعالیت های مشترک بین گروه های جهادی بسیج دانشجویی و بنیاد علوی گفتگو شد.