برگزاری مجمع عمومی سالانه موسسه بنیاد علوی
چهارشنبه 17 آذر 1400

روز یک‌شنبه 14 آذرماه سال جاری مجمع عمومی سالانه موسسه بنیاد علوی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد.