روایتی از آغاز یک کسب و کار با کمک صندوق‌های توان‌افزایی
دوشنبه 15 آذر 1400

علی راهی‌زاده اهل روستای اسلام‌آباد شهرستان قلعه گنج است و با کمک صندوق‌های توان‌افزایی موفق به راه‌اندازی کسب و کار خود شده است.