تایم لپس/ توزیع 500 هزار بسته معیشتی و نقدی در رزمایش همدلی بنیاد مستضعفان
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

تایم لپس توزیع 500 هزار بسته معیشتی و نقدی در رزمایش همدلی بنیاد مستضعفان را ببینید.