“داستان آب” روایت زندگی دوباره روستا
یکشنبه 7 آذر 1400

احیای آب‌بند روستای شادلو شهرستان چالدران انجام شد.