بازسازی شبکه آبرسانی کشاورزی با مشارکت مردم
شنبه 22 آبان 1400

بازسازی شش کیلومتر از مسیر شبکه آبیاری کشاورزی شهرستان چالدران انجام شد.

بازسازی شش کیلومتر از مسیر شبکه آبیاری کشاورزی شهرستان چالدران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، بازسازی شش کیلومتر مسیر شبکه آبرسانی روستای قلمه خاچ شهرستان چالدران در آبان ماه سال جاری به اتمام رسید.

این طرح با مشارکت اهالی روستا و با بکارگیری 480 قطعه بتونی انجام شده است. با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از هدر‌ رفت آب و فرسایش خاک بیش از 70 هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه احیا شد.

بنیاد علوی بر اساس طرح آبادانی و پیشرفت نسبت به شناسایی مسائل اصلی مناطق هدف اقدام نموده و با حل این مسائل، مجموعه‌ای از مشکلات مناطق برطرف می‌شود.

برای دیدن فیلم این خبر اینجا کلیک کنید.