معارفه مدیرعامل جدید شرکت اسکان ایران
پنجشنبه 20 آبان 1400

صبح چهارشنبه با حضور مدیرعامل بنیاد علوی، مهدی هاتف به عنوان مدیرعامل شرکت اسکان معارفه شد.

صبح چهارشنبه با حضور مدیرعامل بنیاد علوی، مهدی هاتف به عنوان مدیرعامل شرکت اسکان ایران معارفه شد.

مهدی هاتف کارشناس ارشد معماری و دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و از اهم سوابق و فعالیت وی می‌توان به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در طراحی اولین مجتمع‌های مسکونی مهر، مدیریت پروژه های انبوه‌سازی مسکن، فرودگاهی و کارخانجات صنعتی در قالب همکاری با شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد.