اجرای طرح تقویت رسته شغلی پرورش دام سبک
یکشنبه 16 آبان 1400

طرح اصلاح فضای دام در شهرستان بهاباد با هدف اصلاح روش ها و فرآیندهای عملکردی به منظور افزایش بهره وری در رسته شغلی دام سبک انجام شد. این طرح با ایجاد فضای بهداشتی دام از انتشار بیماری و تلفات دام تا میزان زیادی جلوگیری می نماید.

طرح اصلاح فضای دام در شهرستان بهاباد با هدف اصلاح روش ها و فرآیندهای عملکردی به منظور افزایش بهره وری در رسته شغلی دام سبک انجام شد. این طرح با ایجاد فضای بهداشتی دام از انتشار بیماری و تلفات دام تا میزان زیادی جلوگیری می نماید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، فضای نگهداری دام در شهرستان بهاباد  تابستان سال جاری با مشارکت دامداران و تامین مصالح از سوی بنیاد مستضعفان اصلاح شد. اجرای این طرح موجب ایجاد فضایی بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری و تلف شدن دام می گردد و تاثیر بسزایی در سطح درآمدی دامدارن منطقه خواهد داشت.

برای دیدن فیلم این خبر اینجا کلیک کنید.