اجرای طرح تقویت رسته شغلی پرورش دام سبک
شنبه 15 آبان 1400

طرح اصلاح فضای دام در شهرستان بهاباد با هدف اصلاح روش ها و فرآیندهای عملکردی به منظور افزایش بهره وری در رسته شغلی دام سبک انجام شد. این طرح با ایجاد فضای بهداشتی دام از انتشار بیماری و تلفات دام تا میزان زیادی جلوگیری می نماید.