مهدی هاتف سرپرست شرکت اسکان ایران شد
شنبه 8 آبان 1400

مدیرعامل بنیاد علوی در حکمی مهدی هاتف را به عنوان سرپرست شرکت اسکان ایران منصوب کرد.

مدیرعامل بنیاد علوی در حکمی مهدی هاتف را به عنوان سرپرست شرکت اسکان ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، وحید خاوئی در حکمی مهدی هاتف را به عنوان سرپرست شرکت اسکان ایران منصوب کرد.
در این حکم خطاب به هاتف آمده؛ با عنایت به مراتب تخصص، شایستگی و سوابق ارزنده، جنابعالی را به عنوان سرپرست شرکت اسکان ایران منصوب می نمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال در کمک به پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت و انجام امور محوله موفق باشید.

مهدی هاتف کارشناس ارشد معماری و دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و از اهم سوابق و فعالیت وی می‌توان به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در طراحی اولین مجتمع‌های مسکونی مهر، مدیریت پروژه های انبوه‌سازی مسکن، فرودگاهی و کارخانجات صنعتی در قالب همکاری با شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد.