اجرای طرح آسفالت ریزی معابرعمومی شهرستان لنده
دوشنبه 22 دی 1399

عملیات آسفالت ریزی معابر شهرک فجر لنده استان کهکیلویه و بویر احمد با همت بنیاد مستضعفان آغاز شد.

در قالب اجرای این طرح بیش از ۱۷ هزار متر مربع آسفالت ریزی با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در این منطقه انجام میشود.