برگزاری کارگاه آموزشی زوجین شهرستان جازموریان
سه شنبه 9 دی 1399

کارگاه آموزشی زوجین شهرستان جازموریان کرمان با حمایت بنیادمستضعفان برگزارشد

این کارگاه با حضور 80 زوج جوان که به تازگی عقد کرده اند در مدت دو روزدر شهرستان جازموریان کرمان برگزارشد. درکنار برگزاری این دوره جلسات مشاوره نیزبرای زوجین تدارک دیده شده است.

.