اهدای تجهیزات پزشکی به ارزش 470میلیون تومان به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) چاراویماق
سه شنبه 2 دی 1399

تجهیزات پزشکی به ارزش 4/7 میلیارد ریال توسط بنیادمستضعفان به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی اهداشد.

به مناسبت روز پرستار، یک دستگاه ونتیلاتو ویک دستگاه abg (گازهای خونی) به ارزش 470 میلیون تومان توسط بنیادمستضعفان به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرستان چاراویماق اهدا شد.

همچنین باتوجه به اعلام نیازرئیس بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان چاراویماق در ایام مبارزه با کرونا ۱۰ عدد کپسول اکسیژن، ۵ عدد کپسول نانو متر و ۵ عدد کپسول نانو اکسیژن به بیمارستان اهدا شده است.