منصوری: 2 هزار میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی در حال اجراست
چهارشنبه 26 آذر 1399

دومین نشست تخصصی عمران و آبادانی درمناطق هدف محرومیت زدایی بنیادمستضعفان با حضور محسن منصوری مدیرعامل بنیادعلوی در تهران برگزار شد.

دومین نشست تخصصی عمران و آبادانی درمناطق هدف محرومیت زدایی بنیادمستضعفان با حضور محسن منصوری مدیرعامل بنیاد علوی در تهران برگزار شد.

منصوری با اشاره به فعالیت های گسترده شرکت اسکان ایران در حوزه های زیرساختی گفت: در سال جاری شرکت اسکان ایران بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان پروژه در سطح کشور انجام می دهد و این حجم از فعالیت ها نیازمند شاخص هایی است که مسیر عمران و آبادانی را هموار سازد.

معاون بنیادمستضعفان با تاکید به اینکه نباید فعالیت های عمرانی را درحد یک پروژه ساده تقلیل داد، نیز افزود: فعالیت های عمرانی را یک حرکت تمدنی می بینیم و از سویی درکشور مدعی هستیم که در خیلی از حوزه ها بخصوص عمرانی، در مرز تکنولوژی حرکت میکنیم.

مدیرعامل بنیاد علوی همچنین الگوی جامع آبادانی و پیشرفت را بخشی از تحقق تمدن اسلامی دانست و گفت: الگوی جامع آبادانی و پیشرفت باید در تمامی ابعاد حرکات ما نمایان باشد. با توجه به اینکه زندگی و معاش مردم مورد تاکید بسیار مقام معظم رهبری است پس باید مقوله های نظیر امنیت، عدالت، رفاه و تعاون در تمام پروژه های شرکت اسکان ایران شاخص باشد.

وی در پایان با تاکید بر این که شرکت اسکان ایران باید درگیر همه مسائل آبادانی و پیشرفت باشد، گفت: شرکت اسکان فقط بازوی عمرانی بنیاد علوی نیست بلکه بازوی گفتمان سازی نیز هست. این شرکت به واقع باید بازوی گفتمان انقلابی و جهادی و هچنین بازوی کنش اجتماعی و مشارکت مردمی باشد چرا که بنیاد مستضعفان در هیچ حوزه ای مثل عمرانی توان ایجاد انگیزه و تقویت مشارکت‌های مردمی را ندارد.

به گزارش روابط عمومی این نشست تخصصی که به همت شرکت اسکان ایران در حال برگزاری است دو روز دیگر ادامه دارد.