احداث خانه عالم روستایی شهرستان قلعه گنج
سه شنبه 25 آذر 1399

خانه عالم روستای چهلمنی شهرستان قلعه گنج کرمان باحمایت بنیاد مستضعفان احداث شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان با مشارکت گروه جهادی یاوران خدمت درروستای چهلمنی شهرستان قلعه گنج استان کرمان در راستای ایجاد زیرساخت های فرهنگی و مذهبی احداث شد.