احداث سدهای آبخیزداری شهرستان سروآباد
یکشنبه 23 آذر 1399

سدهای آبخیزداری شهرستان سروآباد کردستان با حمایت بنیادمستضعفان به بهره برداری رسید.

این سدها به حجم 1480مترمکعب به منظورجلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب های مخرب وهمچنین بهره برداری مناسب از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه های آبخیز, با اعتباری بالغ بر 1میلیارد تومان با حمایت بنیادمستضعفان احداث شد.