احداث کانال های انتقال آب کشاورزی
شنبه 22 آذر 1399

فاز اول احداث کانال آبیاری باغات روستای دزلی سروآبادبه طول 1100مترتوسط بنیادمستضعفان احداث شد.