کف سازی پیاده روهای شهری قلعه گنج با اعتبار 2 میلیارد تومان
چهارشنبه 19 آذر 1399

اجرای فاز سوم کف سازی پیاده روهای شهری قلعه گنج کرمان با اعتبار 2میلیارد تومان توسط بنیادمستضعفان.

فاز سوم کف سازی مبلمان شهری شهرستان قلعه گنج به همت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شهرداری قلعه گنج به صورت مشارکت 50 درصدی درحال اجرا می باشد.
این طرح درسه فاز با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال کلید خورده و درحال انجام است.