200 میلیارد ریال ارزش خدمات درمانی بنیاد علوی در حوزه درمان مناطق محروم
سه شنبه 8 خرداد 1403

مدیرعامل موسسه سلامت علوی گفت: بنیاد علوی سال 1403 در حوزه بهداشت و درمان مناطق محروم، خدماتی با ارزش ریالی بیش از 200 میلیارد ارائه کرده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ علی ابرازه در گفت وگویی از حمایت‌های گسترده درمانی بنیاد مستضعفان از جمله خدمات دهان و دندان، چشم پزشکی و ویزیت مادران باردار با همکاری گروه‌های جهادی در مناطق محروم در سال جاری خبر داد.

ابرازه ضمن اعلام ارائه خدمات درمانی برای 15 هزار نفر در مناطق محروم تا اردیهشت ماه 1403 گفت: 7 هزار نفر از این تعداد خدمات دهان و دندان و هزار و 500 نفر دیگر نیز تحهیزات دندان از جمله دندان مصنوعی دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به ویزیت سه هزار و 500 مادر باردار، افزود: در این مدت نیز 4 هزار نفر توسط متخصصان حوزه چشم پزشکی، معاینه و اقدامات اولیه دریافت کرده اند.
مدیر عامل مؤسسه سلامت علوی با تقدیر از گروه‌های جهادی و مردمی تخصصی در زمینه‌های پزشکی که در ارائه این خدمات مشارکت داشته‌اند، گفت: اعتبار آورده‌ی گروه‌های جهادی در این طرح بیش از ۶۰ میلیارد ریال بوده است.
ابرازه ضمن تأکید بر گسترش همکاری با گروه‌های جهادی افزود: این طرح گام اول ما بوده و در آینده نزدیک برنامه‌های مختلف و متنوعی از جمله خدمات دورا پزشکی (به کارگیری فناوری الکترونیک و دیجیتال به منظور اعمال مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از بیمارانی است که در نقاط دور از مرکز بهداشتی درمانی به سر می‌برند) و ارتقای سطح بهداشت و درمان استان‌های کشور از طریق آموزش به مدیران بهداشت و درمان مناطق محروم داریم.
به گفته وی ، این اقدامات در سال 1403 و در قالب طرح‌های خدمات محرومیت زدایی حوزه بهداشت و درمان بنیاد مستضعفان و توسط موسسه سلامت علوی انجام شده و در ماه‌های آتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

www.alavi-bonyad.com/11903