احداث شبکه فاضلاب در روستاهای صعب العبور سروآباد
یکشنبه 16 آذر 1399

اجرای عملیات آبادانی و پیشرفت درمناطق کوهستانی کردستان توسط بنیادمستضعفان.

عملیات اجرایی پروژه های آبادانی و پیشرفت در مناطق کوهستانی و صعب العبوردرارتفاعات کوهستانی شهرستان سروآباد که هیچ راهی برای حمل مصالح جز استفاده از قاطر وجود ندارد توسط بنیادمستضعفان در حال انجام می باشد.