آغاز عملیات اجرایی احداث دوباب مدرسه روستایی
یکشنبه 16 آذر 1399

عملیات اجرایی احداث دوباب مدرسه روستایی درشهرستان ملکشاهی ایلام آغاز شد.

آیین کلنگ زنی دو فضای اموزشی در شهرستان ملکشاهی استان ایلام برگزار شد.
این پروژه ها شامل یک مدرسه سه کلاسه در روستای گنبد پیرمحمد ویک مدرسه یک کلاسه در روستای شهیدکشوری میباشند که امید است با همت بنیادمستضعفان تا پایان سال به بهره برداری برسند.
برای اجرای این پروژه ها بیش از بیست وچهار میلیاردو پانصد میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات نهاد ابادانی وپیشرفت بنیاد مستضعفان هزینه میشود.