عسگری آزاد: آموزش، سلامت و اقتصاد مبنای فعالیت های بنیاد علوی در مناطق محروم است
شنبه 22 اردیبهشت 1403

سرپرست بنیاد علوی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری (دامت برکات) بیش از یک دهه است که بر مباحث اقتصادی در نام گذاری شعار سال به ویژه اقتصاد توأم با عدالت تأکید دارند، خطاب به مجریان و تسهیلگران جهادی گفت: شما پرچمداران حل این مسئله در مناطق هدف بنیاد علوی هستید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ محمود عسگری آزاد در اولین رویداد آموزشی مجریان و تسهیلگران جهادی با حضور دکتر دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت مناطق محروم کشور گفت: بنیاد علوی در دوره تحول، سه رویکرد آموزش، سلامت و اقتصاد را مبنای فعالیت های خود در مناطق محروم قرار داده است.
عضو هیئت امناء بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در این مراسم که با حضور معاونین و مدیران بنیاد مستضعفان، مدیران بنیاد علوی، مجریان و تسهیلگران جهادی از سراسر کشور در مجموعه فرهنگی- ورزشی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: تحلیل محیطی و تعیین سه رویکرد، در راستای اهدافی است که مقام معظم رهبری (دامت برکات) برای بنیاد علوی در مسیر محرومیت زدایی و توانمند سازی محرومین تعریف کرده‌اند .
وی با اشاره به وجود دهها راهبرد مختلف برای اجرای عدالت اقتصادی خطاب به مجریان و تسهیلگران جهادی گفت: در هر زمینه ای باید تدبیر کنیم، از فکر و تجربه‌ها استفاده کنیم و از موفقیت ها و شکست ها بهره بگیریم تا این فرصت فراهم شود که بهترین راه را انتخاب و بهترین مسیر و راهبرد را انتخاب نماییم و براساس این راهبردها برنامه ریزی کنیم.
عسگری آزاد تصریح کرد: اولین توصیه من به شما مجریان و تسهیلگران جهادی بنیاد علوی در مناطق محروم این است که همیشه این مسئله مد نظرتان باشد، هر کاری که می خواهید انجام دهید،قبل از آن فکر و تدبیر کنید،برنامه ریزی کنید و سپس راه های مختلف را برای خودتان برآورد کنید.
سرپرست بنیاد علوی تصریح داشت: شناسایی محیط، تحقیق و کاووش در زمینه پیرامون یک منطقه قبل از هر اقدامی ضروری است، یک محیط ممکن است مردم بسیار فعال و پرتحرک و بسیار پر جنب و جوش داشته باشد لذا یک برنامه نیاز دارد و یک جا رخوت، بی حالی و سستی مشاهده می‌شود که به تعامل و برنامه ریزی جدی نیاز دارد.
وی افزود: انتظار می رود اولین کاری که مدنظر قرار گیرد، شناسایی دقیق منطقه است، جمع آوری اطلاعات مختلف و سپس تحلیل، نقشه و مسیر را مشخص خواهد کرد‌. هر مجری و تسهیلگر جهادی در منطقه ای که فعالیت دارد، بنیاد علوی را نمایندگی خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره بنیاد علوی تصریح کرد: تمام مسیری را که ما برای فعالیت های بنیاد طراحی یا پیشنهاد و تنظیم می کنیم، شما مجریان و تسهیل‌گران جهادی هم در محیط خودتان انجام دهید، چرا که اگر تحلیلی راهبردی و اقتصادی برای کشور انجام دهیم، آثار و برکات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اظهارات رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که مجریان و تسهیلگران جهادی بنیاد علوی را راهبر خطاب کرده بود، گفت: شما باید مسیر را مشخص کنید، لذا راهبر نمی تواند عقب باشد، راهبر نمی تواند شناخت نداشته باشد، چرا که این اولین ویژگی و خصلت کسی است که با بنیاد علوی در ارتباط است و به نوعی نمایندگی بنیاد علوی را دنبال می کند و اگر این نکات وجود نداشته باشد قطعا نمی شود بگوییم تسهیلگر یا مجری جهادی موفقی است.
عسگری آزاد همچنین در ادامه درباره نحوه تاثیر مجریان و تسهیلگران جهادی در پیشرفت اشتغالزایی مناطق محروم گفت: اگر شما توانستید در سال 1403، یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد کنید این عدد را دستکم نگیرید، چرا که این عدد تقریبا یک پنجم کل شغلی است که در کشور ایجاد می شود؛ متوسط ایجاد شغل در کشور 400 تا 500 هزار نفر است یعنی شما توانستید با همین همت، تلاش و کمک مردم، یک پنجم سطح اشتغال را ارتقاء دهید لذا خیلی تعیین کننده است.

www.alavi-bonyad.com/11772