گزارش تصویری/ اولین رویداد آموزشی مجریان و تسهیلگران جهادی بنیاد علوی
شنبه 22 اردیبهشت 1403

اولین رویداد آموزشی مجریان و تسهیلگران جهادی بنیاد علوی با حضور سردار دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، سرپرست بنیاد علوی، معاونین، مدیران بنیاد مستضعفان، مدیران بنیاد علوی و مجریان و تسهیلگران جهادی در مجموعه فرهنگی امام خمینی (ره) برگزار شد.