مرحله نخست آزمون جذب مجریان بنیاد علوی در مناطق محروم برگزار شد
چهارشنبه 23 اسفند 1402

مرحله نخست بررسی شایستگی متقاضیان اجرای برنامه های توانمندسازی در حوزه های اشتغالزایی؛ ارتقای سلامت و بهبود عدالت آموزشی بنیاد علوی در استان ها برگزار شد.

قاسم کشاورز گرامی مجری اجرایی کانون ارزیابی فراخوان جذب مجریان بنیاد علوی، در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی عنوان کرد: 130 داوطلب طی 4 روز کاری توسط این کانون ارزیابی شدند.

وی گفت: این داوطلبان پیش از این در یک مرحله بر اساس آزمون های شخصیت، توانایی ذهنی و تجربیات کاری مرتبط از بین 389 متقاضی انتخاب شده بودند.

مجری اجرایی کانون ارزیابی فراخوان جذب مجریان بنیاد علوی گفت: پس از این مرحله که در ۴ ایستگاه اجرا شده، برگزیدگان برای انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه تخصصی مدیریتی بنیاد علوی معرفی می شوند و شایسته ترین آنها؛ پس از انجام مصاحبه‌های تخصصی مشخص می شوند.

به گفته کشاورز، در نهایت قرار است مجریان بنیاد علوی برای ۳۱ استان تعیین شوند که با توجه به وسعت استان ها، تعداد مجریان متفاوت خواهد بود.

وی با بیان این جمله که بنیاد علوی قرار است بهترین مجریان اجرای برنامه های بنیاد علوی در استان ها را در حوزه های اشتغالزایی, سلامت و اموزش انتخاب کند و آن ها تعدادی تسهیل گر را مدیریت کنند، افزود: آن ها باید ضمن نظارت و برنامه ریزی در جهت توسعه و تقویت ماموریت های محوری موثر باشند.

مجری اجرایی کانون ارزیابی فراخوان جذب مجریان بنیاد علوی همچنین درباره مراحل انجام آزمون توسط این کانون در ۴ ایستگاه یا ۴ مرحله توضیح داد: در مرحله اول بحث گروهی انجام شد؛ داوطلبان می بایست پیرامون موضوعی با یکدیگر گفت‌وگو کنند، میزان متقاعد کردن؛ هدایت بحث و انجام مهارت‌های ارتباطی و توانایی حل مسئله ملاک انتخاب بود.

کشاورز افزود: داوطلبان در ایستگاه دوم با فردی بی انگیره (ارزياب دوره دیده) مواجه می شدند و آنها باید در ۳۰ دقیقه با طرح مباحث اشتغالزایی، خدمت رسانی؛ توان قدرت نفوذ؛ او را دارای انگیزه کرده و متقاعد کنند.

اجرای کار تیمی سومین ایستگاه ارزیابی متقاضیان اجرای برنامه های توانمندسازی بنیاد علوی در سراسر کشور بود؛ کشاورز در این باره گفت: در این مرحله ۸ تا ۱۰ پروژه همچون ساخت ۱۰ لیوان یا خانه با مقوا داده می شد آن ها باید با کار گروهی توان خود را در زمان بندی، برنامه ریزی، تولید، طراحی نشان می دادند.

وی مرحله چهارم را حل مسئله عنوان کرد و افزود: برگزیدگان نهایی برای انجام مصاحبه معرفی شدند.

خاطر نشان می شود پیشتر بنیاد علوی در فراخوانی از جذب مجریان خود در نقاط مختلف کشور از میان افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط خبر داده بود.

www.alavi-bonyad.com/11515