انتصابات جدید در راستای ساختار تحولی بنیاد علوی  
چهارشنبه 9 اسفند 1402

سرپرست بنیاد علوی با صدور احکامی جداگانه، مدیر ارزیابی و حسابرسی داخلی، رئیس مرکز طرح های پیشرفت و آبادانی و مشاور مدیرعامل در امور مجلس و مدیر رسالت اجتماعی را منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ محمود عسگری آزاد رئیس هیئت مدیره و سرپرست بنیاد، در حکمی علیرضا مولایی را به عنوان مدیر ارزیابی و حسابرسی داخلی،محمد علی اصغرزاده را به سمت رئیس مرکز طرح های پیشرفت و آبادانی مناطق محروم همچنین محسن مولایی نسب را به سمت مشاور مدیرعامل در امور مجلس و مدیر رسالت اجتماعی و قراردادهای بین سازمانی منصوب کرد.

بر اساس این گزارش رئیس بنیاد مستضعفان در هم اندیشی کارکنان بنیاد علوی با اشاره به تدوین ساختار جدید بنیاد علوی اظهار داشت: بنیاد علوی یک سازمان اداری نیست، بلکه یک مجموعه منضبط، با نظم و برنامه محور است ؛در این فضای انسان محور، عناصر انسانی که خود را به تکنولوژی و سازوکارهای کارآمد متکی کنند، تعیین کننده هستند.

این گزارش می افزاید: برخی دیگر از مدیران بنیاد علوی با حکم رئیس هیئت مدیره و سرپرست بنیاد، در سمت های خود ابقاء شدند.

www.alavi-bonyad.com/11446