عسگری آزاد: بنیاد علوی به اجرای تمامی تعهدات قبلی خود در مناطق محروم پایبند است
سه شنبه 1 اسفند 1402

رئیس هیات مدیره و سرپرست بنیاد علوی ضمن تشریح تحولات در دوره جدید گفت: این بنیاد در دوره جدید علاوه بر اجرای طرح های جدید مطابق با توصیه و تأکید مقام معظم رهبری (حفظه الله) در پیوست حکم رئیس بنیاد مستضعفان در ارتباط با توانمند سازی محرومان، به اجرای تمامی تعهدات سابق این بنیاد در مناطق هدف و محروم پایبند است.

محمود عسگری آزاد در مصاحبه با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی تصریح کرد: گذر از رویکرد فعلی به رویکرد تحولی آینده در گرو اجرای ماموریت های محوری و راهبردی بنیاد علوی است اما تغییرات و تحولات جدید در بنیاد علوی هیچ خللی در ادامه فعالیت ها در مناطق محروم ایجاد نخواهد کرد.

سرپرست بنیاد علوی با اشاره به اهداف میان مدت و بلند مدت بنیاد علوی در دوره جدید گفت: تمام این اقدامات با در نظر گرفتن توانمندسازی محرومین به عنوان ماموریت اصلی بنیاد علوی صورت می گیرد، لذا تمامی تعهداتی که بر اساس مصوبات و توافقات قبلی با نهادهای ذیربط در سطح مناطق هدف بنیاد انجام شده است، اجرایی خواهد شد و انجام این موارد خللی در رویکرد تحولی آینده ایجاد نخواهد کرد.

رییس هیات مدیره بنیاد علوی در عین حال این نکته را خاطر نشان کرد که اجرای تعهدات سابق بنیاد علوی در مناطق محروم و هدف بر اساس منابع موجود، اولویت بندی و به آن ها تخصیص داده خواهد شد.

عسگری آزاد با اشاره به گسترش پوشش جغرافیایی فعالیت های بنیاد علوی در سطح کشور تاکید کرد: حضور با زمان بندی مشخص در ورود و خروج از مناطق هدف، جلب مشارکت و حمایت تمامی ذی نفعان از جمله مردم، معتمدین محلّی، روحانیون و دستگاه های اجرایی از دیگر راهبردهای مدیریتی است که در رویکرد تحولی بنیاد علوی دنبال می شود.

www.alavi-bonyad.com/11418