رویکردهای تحولی بنیاد علوی تبیین شد
سه شنبه 17 بهمن 1402

هم اندیشی کارکنان بنیاد علوی با عنوان تبیین رویکردهای تحولی در دوره جدید با حضور رییس بنیاد مستضعفان برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ محمود عسگری آزاد سرپرست بنیاد علوی، در نشست تبیین رویکردهای تحولی بنیاد علوی که با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و جمعی از معاونان و مدیران بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی گفت: تفکیک سطح برنامه ریزی و نظارت با اجرا، پرهیز از هر نوع تصدی گری، استفاده از تمام ظرفیت ها و توان گروه های جهادی، تشکل ها، خیریه ها، بخش های دولتی و مردمی، کاهش حجم ساختار و کاهش سمت های مدیریتی از جمله رویکردهای ابن موسسه در دوره جدید است.

وی با اشاره به اهداف میان مدت و بلند مدت بنیاد علوی در ساختار جدید گفت: تمام این اقدامات با در نظر گرفتن توانمندسازی محرومین به عنوان ماموریت اصلی بنیاد علوی و پرهیز از تبدیل بنیاد به یک خیریه ی ارایه دهنده کمک های موردی و ناپایدارصورت می گیرد.

 

رویکردهای تحولی آینده 
عسگری آزاد، گذر از رویکرد فعلی به رویکرد تحولی، آینده را در گرو اجرای ماموریت های محوری و راهبردی بنیاد علوی اعلام کرد و افزود: رساندن سهم 2 درصدی به 57 درصد از جمله این اهداف است.

سرپرست بنیاد علوی ادامه داد: در حال حاضر سهم اشتغال از تسهیلات بانکی، 3 هزار و 600 میلیارد تومان است که باید به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

عسگری آزاد در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش سهم منابع برای طرح های عمرانی (برای حدود 6 هزار پروژه) تصریح کرد: این میزان باید به 16.9 درصد کاهش یابد.

به گفته رئیس هیات مدیره بنیاد علوی، سهم کنونی منابع برای آموزش چهار دهم درصد است که این رقم در رویکرد تحولی باید به 6 درصد برسد.
عضو هیئت امناء بنیاد مستضعفان همچنین اظهار داشت: در حال حاضر سهم منابع برای حوزه سلامت 2 درصد است که رساندن آن به 8 درصد در اهداف برنامه های پیش بینی شده است.

 

راهبردهای مدیریتی
وی همچنین در خصوص راهبردهای مدیریتی به محورهایی چون تدوین مدل های علمی و تجربی کارآمد در حوزه های ماموریتی، ایجاد نظام های اجرایی و نظارتی بر بستر فناوری های نوین و افزایش بهره وری با استقرار نظام مدیریت کارفرمایی مبتنی بر ستانده ها و ارزیابی نتایج اشاره کرد .

عسگری آزاد ادامه داد: گسترش پوشش جغرافیایی فعالیت ها در سطح کشور، عدم حضور مستمر در مناطق هدف و جلب مشارکت و حمایت تمامی ذی نفعان از جمله مردم، معتمدین محلّی، روحانیون و دستگاه های اجرایی از دیگر راهبردهای مدیریتی است که در رویکرد تحولی دنبال می شود .

 

دو راهبرد تامین مالی

رئیس هیات مدیره بنیاد علوی، افزایش بهره وری منابع مالی بنیاد از طریق اهرم سازی و بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی و استفاده از منابع تسهیلات تکلیفی بانکی، خیرین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سایر نهادها را دو راهبرد تامین مالی برشمرد.

راهبردهای فنی – تخصصی درحوزه عدالت آموزشی دیگر موضوعی بود که عسگری آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به آن پرداخت و گفت: استعدادیابی(کشف) و حمایت از دانش آموزان مستعد و نخبه، ارتقای توانمندهای معلمین و آگاهی خانواده ها و فراهم سازی امکانات آموزشی فراگیر به صورت مجازی برای تمام دانش آموزان مناطق محروم و روستایی با استفاده از فناورهای نوین در تحقق عدالت آموزشی نقش مهمی را ایفا می کند.

 

راهبردهای توانمند سازی
عسگری آزاد در ادامه چهار محور اساسی را از راهبردهای فنی – تخصصی در حوزه توانمند سازی سلامت در رویکرد جدید بنیاد علوی عنوان کرد و گفت: تمرکز بر افزایش آگاهی و اقدامات پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ها، تمرکز بر ارتقای سلامت دهان و دندان و چشم، ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و افزایش دسترسی به خدمات سلامت از جمله این موارد است .

سرپرست بنیاد علوی، پیشرفت اقتصادی مبتنی بر تقویت اراده، رشد استعداد و اقدام به وسیله مردم و کمک به توسعه طرح های دانش بنیان، فنآور و کسب و کارهای نوآور را از جمله راهبردهای فنی – تخصصی در حوزه پیشرفت اقتصادی عنوان کرد .

وی گفت: ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد-خانگی، کارگاه ها و بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد تکمیل زنجیره ها و خوشه ها و شکل دهی موتورهای پیشران منطقه ای و حمایت از توسعه کانون های مشاوره و کلینیک های کسب و کار از جمله راهبردهای اساسی در حوزه پیشرفت اقتصادی به شمار می آیند.

رئیس هیات مدیره بنیاد علوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت وضعیت بیکاری، شکاف سالانه در آمدی نسبت به شهرنشنیان، میزان برخورداری از امکانات زیرساختی پرداخت.

مردعلی عضو هیئت مدیره بنیاد علوی دیگر سخنران این نشست گزارشی از برنامه و بودجه سال 1403 بنیاد علوي براساس مدل بودجه ریزی عملیاتی در سقف 10 هزار میلیارد تومان ارائه کرد.

وی گفت: این بودجه ریزی بر مبنای پیشرفت اقتصادي مناطق محروم و روستایی مبتنی بر توانمندسازي، اشتغال زایی و درآمد پایدار اقشار ضعیف، توسعه و ارتقاي سلامت با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه و گلوگاه هاي حساس و حضور موثر و اهرمی در توسعه فناوري هاي نوین سلامت براي اقشار ضعیف انجام شده است.

به گفته مردعلی، ارتقاي عدالت آموزشی با تاکید بر جمعیت دانش آموزي و تامین شرایط خاص براي استعداد های برتر اقشار ضعیف، پیشرفت و آبادانی مناطق تحت پوشش و حمایت اقشار ضعیف از دیگر اهداف این مدل بودجه ریزی است .

نمازی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد علوی در ادامه این نشست در گزارشی به تشریح ساختار و پست های سازمانی بنیاد علوی پرداخت.

وی گفت: در ساختار جدید، تعداد جایگاه موسسه بنیاد علوی از 209 به 130 کاهش یافته است و واحدهای بنیاد علوی به 11 واحد کاهش یافته است.

در پایان این نشست با حضور رئیس بنیاد مستضعفان از دو کتاب؛ برنامه و بودجه بنیاد علوی سال۱۴۰۳ و ساختار سازمانی بنیاد علوی و موسسات تابعه رونمایی شد.

www.alavi-bonyad.com/11280/5