آگهی فراخوان عمومی بنیاد علوی جهت مشارکت در تهیه طرح جامع مجتمع فرهنگی ورزشی امام خمینی(ره) لواسان
سه شنبه 10 بهمن 1402

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی، متن فراخوان به این شرح است: موسسه بنیاد علوی در نظر دارد جهت تهیه طرح جامع مجتمع فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) در شهر لواسان از مهندسین مشاور ذیصلاح با شرح فعالیت های ذیل دعوت به عمل می آورد.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه  1402/11/30 جهت بازدید و ارائه سوابق حرفه ای به نشانی لواسان، بلوار امام خمینی(ره) بعد از پل فلزی به سمت گلندوک، اولین بریدگی سمت چپ کوچه شکوفه،کوچه نگار مراجعه نمایند.

نوع و خدمات موضوع طرح:

گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه و بررسی ظرفیت های موجود

بررسی و شناسایی کلی اقتصادی، اقلیمی، کالبدی و جمعیت بهره بردار به همراه ضوابط و مقررات مربوطه

برنامه ریزی کالبدی و ارائه چشم انداز آتی

تهیه طرح شماتیک و ارائه گزارش راهبردی

*ارائه طرح های عملیاتی

ضمنا این فراخوان موجب تعهد همکاری با موسسه بنیاد علوی نمی باشد. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بشستر با شماره 021-23567701 تماس حاضل نمایند.

www.alavi-bonyad.com/11240