عکس: مراسم معارفه مسئول جدید حمایت از گروه های جهادی و مردمی بنیادعلوی
سه شنبه 4 آذر 1399

باحضور مدیرعامل بنیادعلوی مراسم تکریم زحمات آقای کمرروستا و معارفه آقای غلامزاده مسئول جدید حمایت از حرکت های جهادی و مردمی بنیادعلوی برگزار شد.