با حمایت بنیاد علوی سومین مرحله بسته های معیشتی مادران در چاراویماق توزیع شد
دوشنبه 9 بهمن 1402

سومین مرحله توزیع بسته های معیشتی ویژه مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه تحت عنوان «طرح گل های صالح » در چاراویماق آذربایجان شرقی اجرا شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ در سومین مرحله توزیع بسته های معیشتی ویژه مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه، 80 بسته معیشتی توسط بنیاد علوی تامین و توزیع شد.

خاطر نشان می شود از ابتدای حضور بنیاد علوی در چاراویماق هر ساله با اعلام فهرست مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه توسط طرف شبکه بهداشت شهرستان ، بسته های معیشتی توسط بنیاد علوی تامین و با همکاری مراکز خدمات درمانی روستایی در سطح شهرستان چاراویماق توزیع می شود.

www.alavi-bonyad.com/11229