خدمت رسانی پزشکی به 12 هزار نفر از ساکنان محروم حاشیه تهران با حمایت بنیاد علوی
چهارشنبه 4 بهمن 1402

با حمایت بنیاد علوی، طرح خدمت رسانی به 12 هزار نفر از ساکنان محروم حاشیه شهر تهران با مشارکت گروه های جهادی تخصصی در حوزه بهداشت و درمان انجام شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ این طرح خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان و در مدت 10 ماه گذشته با مشارکت 8 گروه های جهادی و تخصصی در حوزه پزشکی و دندانپزشکی انجام شد.

در این طرح ، مردم حاشیه شهر تهران از خدمات تخصصی در حوزه‌های ویزیت عمومی و تخصصی (زنــان، گوش، حلق و بینی، چشــم و…)، اهدای داروی رایگان بــا تنوع بیش از ۲۰۰ قلم داروی عمومی و تخصصی، آموزش سلامت، غربالگری و بیماریابی در حوزه‌های دیابت، فشــارخون، زنان، بینایی سنجی و اهدای عینک رایگان، شنوایی سنجی و اهدای سمعک رایگان، تزریقات، قلب، مشاوره روانشناسی، ارجاع بیماران نیازمند خدمات جراحی و بستری به مراکز درمانی تخصصی، آموزش تخصصی کودکان و اهدای بسته فرهنگی به کودکان بهره‌مند شدند.

www.alavi-bonyad.com/11191