واگذاری 8142 واحد مسکونی به خانواده های پرمعلول در 5 سال اخیر
شنبه 30 دی 1402

بنیاد علوی با اختصاص 513 میلیارد و 550 میلیون تومان اعتبار،8142 واحد مسکونی را طی 5 سال اخیر به خانواده های پر معلول در سراسر کشور واگذار کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ استان فارس با تعداد 708 واحد مسکونی و اختصاص 38 میلیارد و 450 میلیون تومان در رتبه اول تحویل واحدهای مسکونی برای خانواده های بیش از یک معلول در فاصله سال های 1398 تا 1402 قرار دارد.

استان تهران با تحویل 533 واحد مسکونی و تخصیص 29 میلیارد و 750 میلیون تومان در رتبه دوم و پس از آن استان کرمان با اختصاص 35 میلیارد و 280 میلیون تومان و خانه دار کردن 503 خانواده پرمعلول در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

بر اساس این گزارش، استان های اصفهان با تحویل 493 واحد مسکونی و اختصاص 38 میلیارد و 720 میلیون تومان و خراسان رضوی با تحویل 491 واحد مسکونی و تخصیص 28 میلیارد و 740 میلیون تومان در ردیف های پنجم و ششم واگذاری واحدهای مسکونی خانواده های پر معلول قرار دارند.

همچنین در میان استان های کشور، ایلام و سمنان هر کدام به ترتیب با 62 واحد مسکونی و هزینه 3 میلیارد و 230 میلیون تومانی و ایلام با تحویل 48 واحد مسکونی و اختصاص 2 میلیارد و 980 میلیون تومان در پایین ترین رتبه ها و به دلیل تعداد کمتر خانواده های پرمعلول قرار دارند.

www.alavi-bonyad.com/11142