*محمد امید به عنوان عضو هیات مدیره بنیاد علوی منصوب شد*
پنجشنبه 21 دی 1402

رئیس بنیاد مستضعفان با صدور حکمی محمد امید را به سمت عضو هیات مدیره بنیاد علوی منصوب کرد .

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی ،معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از جمله مسئولیت های وی پیش از این است.

بر اساس این گزارش: در جلسه ای با حضور دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، عسکری آزاد رئیس هیئت مدیره و سرپرست بنیاد علوی و اعضاء هیئت مدیره بنیاد، محمد امید به عنوان عضو جدید هیات مدیره بنیاد علوی منصوب شد.

www.alavi-bonyad.com/11046