بنیاد علوی در دو سال اخیر بیش از 29 هزار شغل ایجاد کرد
چهارشنبه 20 دی 1402

بنیاد علوی با هدف رفع محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار، در دو سال اخیر 29 هزار و 901 شغل را با رشد نزدیک به 1.5 برابری و بالاترین عملکرد نسبت به مجموع سه سال قبل از آن محقق کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ مجموع مشاغل پایدار سازی شده و اشتغالزایی جدید از سال 98 تا پایان 1400، 16 هزار و 521 مورد است.

مشاغل ایجاد شده در سال های 98، 99، و 1400 به ترتیب 5574، 2267 و 8680 شغل است .

براساس این گزارش، مشاغل ایجاد شده در مناطق محروم 31 استان کشور در 6 ماه نخست سال جاری 10 هزار و 264 مورد است که بالاترین رشد را نسبت به مدت های مشابه در سال های اخیر را نشان می دهد .

در شش ماه نخست امسال استان خوزستان با 872 شغل و اردبیل با 42 مورد بالاترین و پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند.

همچنین مجموع مشاغل ایجاد شده توسط بنیاد علوی در سال گذشته، 19 هزار و 637 مورد است که استان کردستان با 3 هزار و 865 شغل بالاترین و استان البرز با 9 شغل پایین ترین میزان اشتغالزایی را از آن خود کرده اند .

براساس این گزارش، از مجموع 16 هزارو 521 مورد مشاغل ایجاد شده در سال های 98 تا 1400، بالاترین رقم مربوط به استان کردستان با 5 هزار و 376 مورد و کمترین به سیستان و بلوچستان با 35 شغل اختصاص دارد.

یادآور می شود: در 4.5 سال گذشته ، استان های کردستان با 9 هزار و 649 شغل ، خوزستان 2381 و کرمانشاه 2 هزار و 124، شغل بالاترین رتبه ها را در ایجاد اشتغالزایی توسط بنیاد علوی داشتند .

www.alavi-bonyad.com/11037