اعطای بیش از 379 میلیارد ریال تسهیلات به کارآفرین مناطق محروم شادگان
دوشنبه 11 دی 1402

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در شادگان، از اعطای 379 میلیارد و 459 میلیون ریال تسهیلات به 324 کارآفرین محروم این شهرستان خبر داد.
جعفر سلطانی در گفت وگو با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی گفت: این تسهیلات در سه رسته طرح نیکو، طرح سخاوت و تبصره 16 به متقاضیان اعطا شده است.

وی با بیان اینکه 90 درصد طرح های ارائه شده برای دریافت تسهیلات توسعه ای است، گفت: دریافت کنندگان این تسهیلات در مشاغلی چون دامداری، خدمات، کشاورزی و مشاغل خانگی مشغول به کار هستند.

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در شادگان با این توضیح که طرح سخاوت توسط بانک سینا و با اعتبار 34 میلیارد ریال اجرا شده است، افزود: براین اساس 46 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شدند .

وی ادامه داد: همچنین در طرح نیکو نیز بانک سینا 73 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات به 59 متقاضی اعطا کرد .

به گفته سلطانی تسهیلات اعطایی از محل تبصره 16 بالغ بر271 میلیارد و 950 میلیون ریال است که طریق بانک های ملت، صادرات و موسسه اعتباری ملل در مجموع به 219 متقاضی اعطا شده است.

وی افزود: 219 متقاضی دریافت کننده تسهیلات از بانک های ملت، صادرات و موسسه اعتباری ملل به تفکیک 51، 152 و 16 نفر هستند.

سلطانی در ادامه به برنامه این نهاد برای طراحی شبکه ارزش دام اشاره کرد و گفت: از طریق این زنجیره تلاشمان بر این است تا به صورت تعاونی ورود کرده و شرکت تعاونی ها را در قالب یک کارگاه تجهیز کرده و هر کدام از اعضا را سهامدار کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه دهک های یک تا چهار عموماً توان پرداخت اقساط و معرفی ضامن برای دریافت تسهیلات را ندارند، در حال مذاکره با شرکت های بزرگ هستیم تا از طریق این تعاونی ها بتوانیم برخی تجهیزات را خریداری کرده و تعاونی ها را فعال کنیم.

www.alavi-bonyad.com/10937