مسئول جدید حمایت از حرکت های جهادی و مردمی بنیادعلوی
چهارشنبه 28 آبان 1399

رضا غلامزاده به‌عنوان مسئول حمایت از حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی منصوب شد.

با حکم مدیرعامل بنیاد علوی مسئول جدید حمایت از حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی منصوب شد.

محسن منصوری، معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی طی حکمی رضا غلامزاده را به‌عنوان مسئول حمایت از حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی منصوب کرد.

غلامزاده از فعالان خوش نام جهادی هست که پیش از این مسئولیتهایی نظیر جانشین معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی کشور، مسئول هسته توانمندسازی حرکت های جهادی و دبیری گروه جهادی جمعیت امام حسن علیه السلام را بر عهده داشته است.