تامین فوری کپسول اکسیژن مراکز درمانی مریوان
چهارشنبه 21 آبان 1399

50عدد کپسول اکسیژن 10کیلویی توسط بنیادمستضعفان تهیه و به شبکه بهداشت مریوان تحویل شد.

با اعلام نیاز شبکه بهداشت مریوان به تعداد 50 عدد کپسول اکسیژن توسط بنیادمستضعفان ، تهیه و تحویل این شبکه شد.

این کپسول‌های اکسیژن، 10 لیتری است و شبکه بهداشت آنها را در اختیار 2 بیمارستان بوعلی و فجر مریوان قرار داد تا مورد استفاده بیماران کرونایی دچار مشکل تنفسی قرار گیرد