یک دستگاه تانکر آب به شهرستان خور و بیابانک اهدا شد
شنبه 18 آذر 1402

بنیاد علوی یک دستگاه تانکر آبرسانی ۶ هزار لیتری آب شرب به ارزش 29 میلیارد ریال را به آبفای شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان اهدا کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ این تانکر برای آبرسانی، آب شیرین به شهرستان و روستاهای خور و بیابانک اهدا شده است .

یادآور می شود: هم اکنون سه دستگاه تانکر آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهرستان خور و بیابانک فعال است و آبرسانی به سه شهر و ۳۰ روستا را انجام می‌دهد.

www.alavi-bonyad.com/10692